RaijaLummi Lappi eläväksi!

Aikuisten työllisyys ja lasten hyvinvointi

  • Aikuisten työllisyys ja lasten hyvinvointi

 

Työ tekijäänsä kiittää, sanotaan. Työllisyysaste on Suomen koh­talon­kysymys, ja siksi sitä on onnistuttava parantamaan. Usein perheiden ja työelämän edut asetetaan vastakkain, vaikka todellisuudessa ne ovat yhtä ja samaa asiaa.

Suomella ei ole varaa muita Pohjoismaita alhaisempaan pienten lasten äitien työllisyysasteeseen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vanhempainvapaita on kehitetty voimakkaasti tasa-arvoisen vanhemmuuden suuntaan. Uudistus on järkevä niin naisten, lasten kuin kansantaloudenkin kannalta.

Suomessa on mentävä kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Ne lapset, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten, osallistuvat siihen vähiten. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen tulee edetä askel kerrallaan.

Ensimmäinen askel maksuttomaan varhaiskasvatukseen otettiin maaliskuun alussa, jolloin pienituloisten 2–3 hengen perheiden maksut laskivat. Kokoomusnaisten puoluekokousaloite on pohjana kokoomuksen julkistamalle Perheet ja työelämä –asiakirjalle. Siinä on tärkeimmät sekä perheitä että työelämää koskevat linjaukset.

Ensimmäisenä tavoitteena on maksuton, laadukas ja pedagoginen osapäiväinen varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka. Jokaisella on oltava taustasta riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua ja löytää omat vahvuutensa. Varhaiskasvatus on elinikäisen oppimisen polun ensimmäinen askel ja OECD:n mukaan kaikkein vaikuttavinta koulutusta.

Toiseksi on luotava perheille sujuva arki. Tässä on myös asenteissa tarkistamista mm. työpaikkojen ja koko yhteiskunnan perheystävällisyyttä lisäämällä. Lisäksi lyhytaikaisen lastenhoitoavun saamista on helpotettava, mm. kotiavun saamisen helpottamista ilman perheen sosiaalipalvelun asiakuutta.

Kolmantena ja tärkeimpänä on koko perhevapaajärjestelmän uudistaminen jo tällä vaalikaudella. Haluamme lisätä perhevapaiden joustavuutta ja valinnanvapautta. Nykyisessä mallissa on liiankin tiukat raamit sille, milloin vapaita saa käyttää ja missä järjestyksessä. Uusi malli myös mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Perhevapaamalli huomioi erilaisten perheiden tilanteet ja joustaa niissä yksilöllisesti.

Kokoomus esittää konkreettisina keinoina 5 viikon äidille maksettavan odotusrahan, vuoden mittaisen ansiosidonnaisen vanhempainvapaan, josta molemmille vanhemmille kiintiöidään 3 kk sekä 6 kuukauden joustavan hoitorahan (800 e), jonka vanhemmat jakavat haluamallaan tavalla. Täysimääräisenä tuet riittävät siihen asti, kunnes lapsi on 1,5 vuotias ja puolitettuina 3 vuotiaaksi asti. Puolitettunakin alin etuus on 400 e/kk, mikä pärjää nykyiselle kotihoidon tuelle tason ja keston osalta. Ensimmäinen kuukausi ansiosidonnaista maksetaan korotettuna molemmille vanhemmille. Nykymallissa korotuksen saa vain äiti.

Yhteiskunnan tukijärjestelmien on edistettävä mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista ja vältettävä kannustinloukkujen muodostumista sekä turvattava lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat elämään. Haluamme lisätä perheiden valinnanvapautta ja kannustaa töihin.

Raija Lummi, kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas (kok) Tornio

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat